Ικανότητες προγραμματισμού και όχι μόνο...

Για την κατασκευή μιας σελίδας στο ίντερνετ κατέχω και ικανότητες Web Marketing οι οποίες θα εκτοξεύσουν την επιχείρησή σας ψηλά!

Τεχνολογίες & Προγραμματισμός

Εξειδικευμένος σε γνώσεις

 • Php / Laravel (MVC) / CodeIgniter (MVC)
 • Python / Django (MVC)
 • Ruby / Ruby on Rails (MVC)
 • HTML 5 / CSS 3
 • JavaScript / jQuery
 • Ajax, XML, Json
 • Responsive Layout and Design
 • SEO / Web Marketing
 • MySQL, MsSQL, SQLite, MSOFFICE
 • CMS
 • Restful Web Services

Εμπειρία σε..

 • ASP.NET (MVC), Visual Studio
 • C#, Java, Android
 • C# Games Development / XNA
 • Flash banners / games
 • Joomla
 • Wordpress
 • Drupal
 • Prestashop
 • Sass / Less

Γραφιστική & Σχεδιασμός

Εξειδικευμένος σε γνώσεις

 • Photoshop
 • Illustrator
 • Lightroom
 • After Effects
 • Premiere

Εμπειρία σε..

 • InDesign
 • Autocad
 • 3d Max Studio

Δίκτυα & Τεχνική Υποδομή

Εξειδικευμένος σε γνώσεις

 • Network Fundamentals
 • Routing Protocols & Concepts
 • Lan Switching & Wireless
 • Accessing the WAN
 • Internet Servers
 • Internet service providers
 • Network administrator

Εμπειρία σε..

 • Υποστήριξη & διαχείριση λειτουργικών(Windows, Linux)
 • Υποστήριξη εφαρμογών ERP
 • Firewall management
 • Manage Windows & Linux Servers
 • AVAYA IP Phone System Management
 • Υποστήριξη & επιδιορθώσεις περιφεριακών μηχανιμάτων (εκτυπωτές κ.α.)